Вэбийг халдлагаас хамгаалах систем

SiteLock: Basic


 
39,600.00₮
1 жил

Хуудасны тоо 25

Өдөр бүр шалгалт

Сүлжээг шалгах

Итгэмжлэх тэмдэг

1 удаа аппликейшн шалгах

1 удаа SQL Injection шалгах

1 удаа Cross-Site Scripting шалгах

Галт хана

ХАР ЖАГСААЛТЫН МОНИТОРИНГ

TRUESPEED CDN

SiteLock: Professional


 
105,600.00₮
1 жил

Хуудасны тоо 100

Өдөр бүр шалгалт

Сүлжээг шалгах

Итгэмжлэх тэмдэг

Өдөр бүрийн FTP шалгалт

Автоматаар вирус устгах

Файл мониторинг

1 удаа аппликейшн шалгах

1 удаа SQL Injection шалгах

1 удаа Cross-Site Scripting шалгах

Галт хана

ХАР ЖАГСААЛТЫН МОНИТОРИНГ

TRUESPEED CDN

SiteLock: Premium


 
158,400.00₮
1 жил

Хуудасны тоо 500

Өдөр бүр шалгалт

Сүлжээг шалгах

Итгэмжлэх тэмдэг

Өдөр бүрийн FTP шалгалт

Автоматаар вирус устгах

Файл мониторинг

Тогтмол Аппликейшн шалгах

Тогтмол SQL Injection шалгах

Тогтмол Cross-Site Scripting шалгах

Галт хана

ХАР ЖАГСААЛТЫН МОНИТОРИНГ

TRUESPEED CDN

SiteLock: Enterprise


 
462,000.00₮
1 жил

Хуудасны тоо 2500

Өдөр бүр шалгалт

Сүлжээг шалгах

Итгэмжлэх тэмдэг

Өдөр бүрийн FTP шалгалт

Автоматаар вирус устгах

Файл мониторинг

Тогтмол Аппликейшн шалгах

Тогтмол SQL Injection шалгах

Тогтмол Cross-Site Scripting шалгах

Галт хана

ХАР ЖАГСААЛТЫН МОНИТОРИНГ

TRUESPEED CDN