Дундын серверийн багц

1GB Линукс Веб байршуулах


 
132,000.00₮
1 жил

1 домэйн нэр холбох

1 GB багтаамж

10 GB өгөгдлийн урсгал

Төлбөр хамгийн багадаа 1 жилээр тооцогдоно

20GB Линукс Веб байршуулах


 
165,000.00₮
1 жил

Төлбөр хамгийн багадаа 1 жилээр тооцогдоно


1 домэйн нэр холбох

20 GB багтаамж

200 GB өгөгдлийн урсгал

100GB Линукс Веб байршуулах


 
198,000.00₮
1 жил

Төлбөр хамгийн багадаа 1 жилээр тооцогдоно


1 домэйн нэр холбох

100 GB багтаамж

1000 GB өгөгдлийн урсгал