Дундын серверийн багц

20GB Линукс Веб байршуулах


 
220,000.00₮
1 жил

Төлбөр хамгийн багадаа 1 жилээр тооцогдоно


1 домэйн нэр холбох

20 GB багтаамж

200 GB өгөгдлийн урсгал

100GB Линукс Веб байршуулах


 
264,000.00₮
1 жил

Төлбөр хамгийн багадаа 1 жилээр тооцогдоно


1 домэйн нэр холбох

100 GB багтаамж

1000 GB өгөгдлийн урсгал

Multi Domain Hosting: Business


 
396,000.00₮
1 жил

Multi Domain Hosting Account
Unlimited Web Space
Unlimited Bandwidth
2 Domains


Multi Domain Hosting: Pro


 
484,000.00₮
1 жил

Multi Domain Hosting Account
Unlimited Web Space
Unlimited Bandwidth
Unlimited Domains