Google Workspace - Business Starter TRIAL

Эхлэх:
0.00 ₮
Сараар
  • G Suite Basic бүх боломжууд
  • Туршилтын 30 хоног

Google Workspace - Business Standard TRIAL

Эхлэх:
0.00 ₮
Сараар
  • G Suite Business бүх боломжууд
  • Туршилтын 30 хоног

Google Workspace - Business Standard

Эхлэх:
560,116.00 ₮
1 жил
  • G Suite Basic-ын бүх боломжийг агуулсан
  • Хязгааргүй онлайн хадгалалт (Хэрэглэгч бүр 2TB)
  • Ухаалаг хайлт хийнэ
  • Имэйл болон чат архив тохиргоо
Shared Drive