Домэйн нэрийн тохируулга

Домэйн нэр болон шаардлагатай бусад нэмэлтүүдээ шалгаад худалдан авалтаа үргэлжлүүлнэ үү.

Домэйн нэрээ оруулна ууwww. .

http://


Боломжтой эсэхийг шалгаж байна... Домэйн нэрийг шилжүүлэх боломжтой эсэхийг шалгаж байна... Таны сонгосон домэйн нэрийг баталгаажуулж байна...

:domain боломжгүй
боломжтой байна. Шинэ домэйн нэрийн 1 жилийн бүртгэлийн төлбөр
Холбоо барих

Таны домэйн нэрийг шилжүүлэх боломжтой! Шинэ домэйн нэрийн 1 жилийн бүртгэлийн төлбөр

Домэйн нэрээ өөр бүртгэгчээс шилжүүлэн авах

Үргэлжлүүлэхийн өмнө одоогийн бүртгэгчийн панель дээрх домэйн нэрээ түгжээтэй байгаа эсэхийг дахин шалгана уу.

Энэ домэйн нэрийг шилжүүлэх боломжгүй

Домэйн нэрээ өөр бүртгэгчээс шилжүүлэн авах

Таны оруулсан домэйн нэр бүртгэлгүй байна.

Хэрэв таны оруулсан домэйн нэр шинээр бүртгүүлсэн бол, хэсэг хугацаанд хүлээнэ үү.

Та хайлтаар шалгасан домэйн нэрээ ЭНДээс шууд бүртгүүлэх боломжтой.

Энэ домэйн нэр дээр өмнө ижил төстэй захиалга хийгдсэн тул боломжгүй эсвэл таны оруулсан домэйн нэр үг үсгийн алдаатай байна.

Домэйн нэр үсэг эсвэл тоогоор эхэлсэн байх ёстой аас тэмдэгт байна.
Та шалгаад дахин оролдоно уу.

Алдаа гарлаа
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

Санал болгох домэйн нэрүүд

Санал болгох домэйн нэрүүдийг боловсруулж байна