Ахисан түвшний үйлчилгээ

Google Business - т зориулсан үйлчилгээнүүд

Google Workspace - Business Starter TRIAL


A partir de   0.00₮
Mensalmente

G Suite Basic бүх боломжууд

Туршилтын 30 хоног

Google Workspace - Business Starter


A partir de   288,295.00₮
Anualmente

Дээд түвшний имэйл

Видео болон аудио уулзлалт

Дундын календар

Докумэнт, хүснэгтэн мэдээлэл, үзүүлэн бэлтгэнэ

Утас, имэйл, онлайн тусламж

Нууцлалын болон хяналтын удирдлага

30GB онлайн хадгалалт

Google Workspace - Business Standard TRIAL


A partir de   0.00₮

G Suite Business бүх боломжууд

Туршилтын 30 хоног

Google Workspace - Business Standard


A partir de   576,590.00₮
Anualmente

Shared Drive


G Suite Basic-ын бүх боломжийг агуулсан

Хязгааргүй онлайн хадгалалт (Хэрэглэгч бүр 2TB)

Ухаалаг хайлт хийнэ

Имэйл болон чат архив тохиргоо