Ахисан түвшний үйлчилгээ

Google Business - т зориулсан үйлчилгээнүүд

Google Workspace - Business Starter TRIAL


Sadəcə..   0.00₮
monthly

G Suite Basic бүх боломжууд

Туршилтын 30 хоног

Google Workspace - Business Starter


Sadəcə..   288,295.00₮
İllik

Дээд түвшний имэйл

Видео болон аудио уулзлалт

Дундын календар

Докумэнт, хүснэгтэн мэдээлэл, үзүүлэн бэлтгэнэ

Утас, имэйл, онлайн тусламж

Нууцлалын болон хяналтын удирдлага

30GB онлайн хадгалалт

Google Workspace - Business Standard TRIAL


Sadəcə..   0.00₮

G Suite Business бүх боломжууд

Туршилтын 30 хоног

Google Workspace - Business Standard


Sadəcə..   576,590.00₮
İllik

Shared Drive


G Suite Basic-ын бүх боломжийг агуулсан

Хязгааргүй онлайн хадгалалт (Хэрэглэгч бүр 2TB)

Ухаалаг хайлт хийнэ

Имэйл болон чат архив тохиргоо