Оффис имэйл үйлчилгээний хэрэглэгчийн имэйл хаягийг устгах заавар хүргэе.
1. Datacom.mn дээр хэрэглэгчийн бүртгэлтэй админ имэйл хаягаар нэвтэрч орно.
674d7b18e70b521156a17bcbcb499c52ad18c191e6f9d97b6563d3625888b9bc8dce3bd9acc0667c?t=4b8c40965a393c1a91fc212c7b270f63
2. Миний үйлчилгээ цэс рүү орно.
85e761b6cfd202fedca5c0bcd577698c32f3e467dc7b631d3a7f69c7d212f8c78e7167944019ee1c?t=1f0a0683d9c37505e0b030f4c157653d
3. Бүтээгдэхүүн үйлчилгээнүүд хэсгээс тухайн домэйн нэрийн Оффис имэйл үйлчилгээ дээрээ дарж орно.
765158dbaf2f7abe7243001992b2ebfb7202da6fb34e2a51a9aaad529c492e85272196ea1919f98f?t=573df5b0305e07393bbb638e1e7322a7

   4. Зүүн гар талд байрлах Нэмэлт цэснээс Имэйл хаягууд товчлуур дээр дарна.
   b6d080ab4c832a2f2e335a5cba38ca4d23db033280fac9557cc2751d5a2319d8762b3adf86eea9b1?t=0722bb321812f453506b3c0de9320235
    5. Имэйл хаягийн жагсаалт хэсгээс устгах гэж буй имэйлийг сонгон Устгах товчлуур дээр дарна. 
    Хэрэглэгчийн имэйл хаягийг устгахаас өмнө тухайн имэйл хаяг дээр хэрэгтэй дата байгаа эсэхийг шалгаж, датаг хуулж авна уу. 
    Имэйл аккаунт устгасны дараа дээрх дата ахин сэргэдэггүй болохыг анхаарна уу.
    93ad8515f349c3039fe9dcd529d51cf53f914b374f228036c474e5faba0a8bdc48fa7952b88cc333?t=93a3b39c052fd7e66911de00f5135f34
    6. Устгах товчлуур дарсны дараа дараах хуудас ачааллана OK товчлуур дарснаар имэйл хаяг устана.
    59078dfff92fcc0f2076e44915deb27abc11f366cbf88a4a3423e5df42fa84f8bbcf6ed014335ec9?t=7cadc86e800afcba2ee618682b6b7623