[] Оффис имэйл хаягыг outlook2016 болон office365 хувилбар дээр тохируулах - ДАТАКОМ ХХК

Оффис имэйл хаягыг outlook2016 болон office365 хувилбар дээр тохируулах


Оффис имэйл хаягыг Outlook2016 болон Office365 хувилбар дээр тохируулах

Видео заавар үзэх1. Оффис имэйл хаягыг Outlook2016 болон Office365 хувилбар дээр тохируулахын тулд компьютерийнхаа Control panel-руу орон All Control Panel items сонголтоор тохируулан  Mail тохиргооны хэсэгрүү хандана.

2ed7ef8eb9f0e4a46bf40fc487afaa1562e7dc36?t=f50d95b5045ae1c4cf07351e94af831f
2. MAIL тохиргооны хэсэг нээгдсэний дараа Add товч дээр даран outlook profile-н нэрийг өгч OK товчыг дарсанаар  outlook profile үүсгэнэ.


6b1068bbaa918f253eb7e0c9cce71a4df05c2bc0?t=83c8851ab96807bfdba159e2115187b4
3. Үүсгэсэн outlook profile дээр тохируулах Оффис имэйл хаягын мэдээллээ оруулаад NEXT товчыг дарна.

52f456d8e5299f33cba045859e1975a06f023455?t=e544afee67badc01bf7b7b5f8482c2c4


4.  Yes товчыг даран үргэлжлүүлэн Finish товчыг дарж имэйл хаяг тохируулах хэсгийг дуусгана.

c8999a0cbdb8676d7d47f465bd71b6858e83f1e8?t=90c4cffb7c5b4a2095e19b70d5e34b46
c68f24bc8516af02be8bcb0fb183517194b9985a?t=110045e04fe7bbd4814c62ea08299469


5. MAIL тохиргооны хэсэгт үүсгэсэн Outlook profile-аа байнга ашиглахаар сонгон OK товчыг дарна. Үүний дараа Outlook програмаа нээж тохируулсан оффис имэйл хаягаа ашиглах боломжтой. 

d59c80bb45e1d39b417fbb9acfa50f800664c3f2?t=727ba5f693d8e51ef1a3630ae6b92973
ae308279bc905484c3dfe3498d0e946954181488?t=ed78837b5a1bfd047477818f9e64f356