Дотоод Линукс Дундын Хост

1GB Линукс Веб байршуулах (Дотоод)


 
198,000.00₮
Anual

Төлбөр хамгийн багадаа 1 жилээр тооцогдоно
Сервер монголд байршилтай
Имэйл үүсгэх боломжгүй!


1 домэйнтой холбох

1 GB багтаамж

10 GB өгөгдлийн урсгал (сард ашиглах)

1 ширхэг өгөгдлийн сан

PHP 5.6, 7.4x, PHP 8.x, GD, cURL, mcrypt

10GB Линукс Веб байршуулах (Дотоод)


 
209,000.00₮
Anual

Төлбөр хамгийн багадаа 1 жилээр тооцогдоно
Сервер монголд байршилтай
Имэйл үүсгэх боломжгүй!


1 домэйнтой холбох

10 GB багтаамж

100 GB өгөгдлийн урсгал (сард ашиглах)

3 ширхэг өгөгдлийн сан

PHP 5.6, 7.4x, PHP 8.x, GD, cURL, mcrypt

20GB Линукс Веб байршуулах (Дотоод)


 
220,000.00₮
Anual

Төлбөр хамгийн багадаа 1 жилээр тооцогдоно
Сервер монголд байршилтай
Имэйл үүсгэх боломжгүй!


1 домэйнтой холбох

20 GB багтаамж

200 GB өгөгдлийн урсгал (сард ашиглах)

5 ширхэг өгөгдлийн сан

PHP 5.6, 7.4x, PHP 8.x, GD, cURL, mcrypt