Google Workspace - Business Starter TRIAL

Akár
0.00 ₮
havonta
  • G Suite Basic бүх боломжууд
  • Туршилтын 30 хоног

Google Workspace - Business Standard TRIAL

Akár
0.00 ₮
havonta
  • G Suite Business бүх боломжууд
  • Туршилтын 30 хоног

Google Workspace - Business Standard

Akár
560,116.00 ₮
évente
  • G Suite Basic-ын бүх боломжийг агуулсан
  • Хязгааргүй онлайн хадгалалт (Хэрэглэгч бүр 2TB)
  • Ухаалаг хайлт хийнэ
  • Имэйл болон чат архив тохиргоо
Shared Drive