Ахисан түвшний мэйл, Хувийн Файл хадгалалт

Оффис Имэйл - 10GB


Start från   44,000.00₮
Årsvis

Олон Төрлийн Вебмэйл хандалт
Үнэгүй Файл хадгалах сан
Хүчирхэг Спам/фишинг хамгаалалт
Хоер шатлалт баталгаажуулалт
Хэрэглэгч өөрөө өнгөрсөн 30 хоногт устгасан мэйлээ сэргээх боломжтой


Included With Every Plan

   10GB Имэйлийн багтаамж
   2GB Файл хадгалалт (OwnCloud)
   SSL - р хамгаалагдсан Webmail
   POP/IMAP/SMTP Хандалт (Outlook, Thunderbird дээр тохиргоо хийх боломжтой)
   Мэйлийн лист
   Худалдан авсан имэйлийн тоогоор төлбөр бодогдоно
   30 дотор мэйл сэргээх боломж