Ахисан түвшний мэйл, Хувийн Файл хадгалалт

Оффис Имэйл - 10GB


Sadəcə..   39,600.00₮
İllik

Олон Төрлийн Вебмэйл хандалт
Үнэгүй Файл хадгалах сан
Хүчирхэг Спам/фишинг хамгаалалт
Хоер шатлалт баталгаажуулалт
Хэрэглэгч өөрөө өнгөрсөн 30 хоногт устгасан мэйлээ сэргээх боломжтой


Hər plana daxildir.

   10GB Имэйлийн багтаамж
   2GB Файл хадгалалт (OwnCloud)
   SSL - р хамгаалагдсан Webmail
   POP/IMAP/SMTP Хандалт (Outlook, Thunderbird дээр тохиргоо хийх боломжтой)
   Мэйлийн лист
   Худалдан авсан имэйлийн тоогоор төлбөр бодогдоно
   30 дотор мэйл сэргээх боломж