Оффис Имэйл - 10GB

Sadəcə..
44,000.00 ₮
İllik
 • Олон Төрлийн Вебмэйл хандалт
 • Үнэгүй Файл хадгалах сан
 • Хүчирхэг Спам/фишинг хамгаалалт
 • Хоер шатлалт баталгаажуулалт
 • Хэрэглэгч өөрөө өнгөрсөн 30 хоногт устгасан мэйлээ сэргээх боломжтой

Hər plana daxildir.

 • 10GB Имэйлийн багтаамж
 • 2GB Файл хадгалалт (OwnCloud)
 • SSL - р хамгаалагдсан Webmail
 • POP/IMAP/SMTP Хандалт (Outlook, Thunderbird дээр тохиргоо хийх боломжтой)
 • Мэйлийн лист
 • Худалдан авсан имэйлийн тоогоор төлбөр бодогдоно
 • 30 дотор мэйл сэргээх боломж