datacom.mn сайтад шинээр Хувь хэрэглэгчийн бүртгэл үүсгэх заавар хүргэе.


1. datacom.mn сайтад хандан Баруун дээд буланд байрлах Нэвтрэх товчлуурыг дарна.
Pl7SxXFAMZD3O5qNwnODFjk9rGVb-VVdBAfKUbfgQu_aqg8u4w79TkypbhOYb4ueSs7wp1vIPqK7IagEczN7aHlDHj3KO8-luMGSNYL5bI27utIDhxpl22Epk3OyLYYMZVQBBwuv
2. Нэвтрэх хэсэгт хандахад дараах цонх гарч ирэх ба шинээр бүртгэл үүсгэх учир
Бүртгүүлэх товчлуурыг дарна.
ptyjv5cInlzINc2evN7U0GMLin-WpvOA8nHPryvMStxhFm5jU5ysgA7EI9BF86_E2ZVs7GN5moFLT7mvyPnPlUjxjn7i4ETAMtR9wM__EPhjeLMhwH2C0eg1-_HEEvZDXY1B33AQ
3. Бүртгэл нь хувь хүн болон байгууллагаар үүсэх боломжтой ба хувь хэрэглэгчийн бүртгэл үүсгэхийн тулд дараах байдлаар сонголт хийж Бүртгүүлэх товчлуурыг дарна /Бүртгэл үүсгэхдээ Үйлчилгээний нөхцөлтэй танилцаж, зөвшөөрөхийг анхаарна уу/
0eda053c2b2389fec3152d60300a0286bc11533460e2a7d270eed89b864431cd7e788c1a047ca60f?t=e94c2426b6d4be970dfda9d79535eb45
4.1. Үүний дараа ДАН системийн нэвтрэх хэсэг ажиллах ба үүнээс Нэг удаагийн кодоор нэвтрэх хэсэгт өөрийн регистерийн дугаар болон ДАН системд нэвтрэх нууц үгийг оруулж Нэвтрэх товчлуур дарна /Мөн та сонголтоор өөрийн онлайн банкны эрхээр болон хувь хэрэглэгч дээр бүртгэлтэй тоон гарын үсгээр нэвтрэх боломжтой/
0940bd33111dffb357eec4a559ce2c30ceb19bbe84bddc78e172fc11d8978a53ad8ebe62611fb860?t=ac1b4462d88d0df346242aa10ae55955

5. Регистрийн дугаар болон нэвтрэх нууц үг зөв тохиолдолд дараах системээс үүссэн 6 оронтой тоог өөрийн нэр дээрх бүртгэлтэй дугаараас 130092 дугаарт илгээнэ /Энэхүү мессежийг 180сек -ийн дотор илгээж баталгаажуулах боломжтойг анхаарна уу/
4f7e9c4f53f3c67a26a3ef947262c8c755dc1ca331189cca57441a691d47736ade2808dd723f8b9f?t=ca9f9a72c88282b09bf7a78773f645d2
6. ДАН системд өөрийн бүртгэлээр нэвтэрсний дараа таны улсын бүртгэлийн мэдээллийг авахыг зөвшөөрч байна уу гэсэн цонх гарч ирнэ. Зөвшөөрөх товчлуурыг дарна.
b25847a217f4f529cd78a1ea1c12ee43df45c8758d5fbfd14155f61f195966fda8714a4341237140?t=9a213c460bce8002f22d796b20108727
7. Үүний дараа улсын бүртгэлийн сангаас таны мэдээллийг татах үйл явц эхлэнэ.
0c1a7223bc92ee597ce501eff8853aea3947803130806a4a3e0366dd5d3927ec341665f3da4b1118?t=b2ed99b61a1defae3359d6cc986839d8
8. Ачааллаж дууссаны дараа datacom.mn сайтын бүртгэлийн хуудас гарч ирнэ. Цаашид бүтгээгдэхүүн болон үйлчилгээг удирдах админ имэйл хаяг, утасны дугаар болон нэвтрэх нууц үгийг оруулж Бүртгүүлэх товчлуурыг дарна /Хэрэглэгчийн нэвтрэх нууц үг нь шаардалага хангахуйц байхыг анхаарна уу/
ea9cdec2c7f683032d4c3ad8f3b5a7322d524aee8cd4372f3dcb4e43daed71b2baf9a51ec9dd80bb?t=47ab9ef5b53daf6dfa2e21b546a1c8f3
9. Бүртгэлийн мэдээллийг оруулснаар таны хувийн мэдээллийг улсын бүртгэлийн сангаас оруулж дэлгэцэнд харуулна. Та өөрийн имэйл хаяг, утасны дугаар болон бусад мэдээллийг сайтар шалган алдаагүй тохиолдолд Хадгал товчлуурыг дарснаар хэрэглэгчийн бүртгэл үүснэ.
dab69918681790ee6d7bd0672ecd43a1d6c8a1300c6dc38a83c88849020d62373ee51b89f1488a7d?t=0af7582f47f1ec6dc748386466ab935a
10. Хадгал товчлуурыг дарснаар дараах үр дүн харагдана.
7dd64d0c5dc328036ab3ad4556d3c4bf2c8e81f5c0a3321e40f3f258482ff594bb4e4929c6036ef3?t=12914228b20e30a9b41c12f00acb1224