Сайн байна уу? 

1. 
Оффис имэйлийн хэрэглэгч устгасан имэйлээ хэрхэн сэргээх зааврыг хүргэж байна.

Та имэйл хаягруугаа webmail-ээрээ нэвтэрч ороод баруун дээд талд харагдах хүний зурагтай товч дээр даран User Settings цэсрүү орно.

2225122d40599397589cfe2315e89390acff0c69?t=82cd4e6e19162d4dc07f3993393ea05e


2. 
User Settings цэсрүү орсоны дараа Archive manager цэсрүү орон доорхи зурагт үзүүлсэний дагуу  
DATE хэсэгт имэйл устгасан өдрийг сонгоно
FOLDER хэсэгт аль хавтсан дахь устгасан имэйлүүд сэргээхийг сонгоно
SORT хэсэгт Date Descending сонголтыг сонгосноор сэргээх имэйлүүдийг хүлээн авсан сүүлийн огнооноос эхлэн харуулах юм.
Энгээд SEARCH товчыг даран устгасан имэйлүүдээ хайна.

17fb0c1cb813d484fa21ee2b3a2acf2b7ded276a?t=c7e4df994ea962ad235789cc83e65862

3. 
SEARCH товчыг даран хайлт хийсэний дараа ARCHIVE MANAGER хэсэгт устсан имэйлүүд гарч ирэх бөгөөд сэргээх имэйлээ сонгоно 
Destination Folder хэсэгт сэргээж байгаа имэйлийн хадгалагдах хавтсыг сонгоод RESTORE MESSAGES товчыг даран сэргээнэ.
RESTORE ENTIRE FOLDER товчыг даран бүх хавтасаар нь мөн сэргээх боломжтой.

77a8df2e7a1194f307177f3b3bb433d62cba73e8?t=22578a72cc6ab3563f585d1998808129