Тухайн имэйл хаягынхаа баруун талын дээд хэсэгт байрлах өөрийн Account дээрээ дарна.
15bc836074c413984a46d5345b6bdeb610d52e29?t=d26bd3551da849e4852ca4b15a47e58b
Гарч ирэх хэсгээс User Settings дээр дарж орно.
219b0d7f79b3b3a27e7cdba1ef0cf9df657cd9fe?t=fa4905af9213da8f6800b6a6a75434e1
Эсвэл домэйн нэрнийхээ админ эрхээр орсон тохиолдолд имэйл хаяг ард байх товч дээр дараад Удирдлагын панел дээр дараад орж болно.
16724a6e005a4fab271bd557d1640d73fda86480?t=f8b520fabda613177f6b4627313c7559
Гарч ирэх цонх дээрээс TRACK DELIVERIES товч дээр дарна.
76d51fb5263bd5bddd83d0e4cf4408fe3df9c5f4?t=555ed7ebc5462aef10ea558abb9cb6bc
SEARCH OPTIONS хэсэгээс сонголтоо хийгээд мэдээлэлээ хайх боломжтой.
07b76a221a3a0e08dba4f98852eee24fc0daeed2?t=d0089f4a69a187e01a56a02258098954
View Messages хэсэг дотор.
8f8cf32ad01d3104126a6b543ae4c63a7ef98704?t=210765e16b36fe1cff7c2b922f828a9b
Temporarily Rejected Messages: Түр зуур татгалзсан имэйлүүд эсвэл имэйл хэмжээ дүүрсэн эсвэл явах гэж хүлээгдэж байгаа имэйлүүд
Permanently Rejected Messages: Шууд татгалзсан имэйл энэ нь тухайн имэйл хаяг буруу хар жагсаалтад орсон гэх мэт
ALL Messages: Дээрхи 2-г агуулсан байдлаар шалгах.

From Date, To Date хэсэгт лог шалгах хугацаагаа сонгоно
Sent To хэсэгт имэйл хүлээн авагч талынхаа хаягыг бичнэ
ca574fadd0c7c3abfb53dd58ca53c93e779f7778?t=3f27e859f420889edf3aa2e9932b4558
Энэ TRACK DELIVERIES ашиглаад тухайн хэрэглэгчийн сүүлийн 60 хоногийн имэйл илгээсэн мэдээлэлийг шалгах боломжтой.
Хамгийн сүүлд SEARCH товч дээр дарахад мэдээлэл гарч ирнэ.
9834702a0ca0d506ae478fc159bfc69e3d34ef56?t=3b079b44afc49645fa4b45e82bb193b4