[] МОН - Монгол домэйн нэр - ДАТАКОМ ХХК

МОН - Монгол домэйн нэр

Articles

  • 4363 Views   МОН домэйн нэр гэж юу вэ?
    МОН домэйн нэрийн үйлчилгээ нь монгол хэлээр буюу кирилл үсгээр домэйн нэр бүртгэж ашиглах үйлчилгээ юм. Энэхүү үйлчилгээ нь Интернэт технологийн шийнэ үе болох IDN (Intetnationalized Domain Name) хэмээх улс орон бүр өөрийн эх хэлээр дотоо...