Домэйн нэр бүртгүүлэх

Та сонгосон домэйн нэрээ бүртгэлтэй эсэхийг шалгахын тулд нэрээ оруулаад, хайлт хийнэ үү. Домэйн нэр 3 болон түүнээс дээш тэмдэгтээс бүтсэн байх шаардлагатай.

Доор харагдаж байгаа кодыг оруулна уу
Бусад өргөтгөлүүдийг хайх

Бүртгүүлэх
Шилжүүлэх
Сунгах
.mn
88,000.00₮
1 жил
88,000.00₮
1 жил
88,000.00₮
1 жил
.asia
79,200.00₮
1 жил
79,200.00₮
1 жил
79,200.00₮
1 жил
.biz
79,200.00₮
1 жил
79,200.00₮
1 жил
79,200.00₮
1 жил
.cc
79,200.00₮
1 жил
79,200.00₮
1 жил
79,200.00₮
1 жил
.info
71,500.00₮
1 жил
71,500.00₮
1 жил
71,500.00₮
1 жил
.mobi
71,500.00₮
1 жил
71,500.00₮
1 жил
71,500.00₮
1 жил
.name
71,500.00₮
1 жил
71,500.00₮
1 жил
71,500.00₮
1 жил
.tv
93,500.00₮
1 жил
93,500.00₮
1 жил
93,500.00₮
1 жил
.мон
55,000.00₮
1 жил
55,000.00₮
1 жил
55,000.00₮
1 жил

Доорх ангилалуудаас сонгоно уу.


 Вэб хостинг нэмэх

Вэб хостингийн багцуудаас сонгоно уу

Бид олон төрлийн багцтай хостингийн үйлчилгээ санал болгож байна


* Шинээр сунгасан болон зарим өргөтгөлтэй домэйн нэрүүдэд хамаарахгүй.