Weebly Hosting

Website Builder: Free


 
0.00₮
1 жил

1 Сар үнэгүй турших
1 хуудас
5 Бүтээгдэхүүн байршуулах боломжтой


Website Builder: Starter


 
330,000.00₮
1 жил

Хуудасны тоо хязгааргүй
10 Бүтээгдэхүүн байршуулах боломжтой
Хөл хэсгийг өөрчлөх боломжтой
Сайтын вэб хөтөч буюу Browser -ийн таб дээр харагдах жижиг лого (favicon) оруулах боломжтой


Website Builder: Pro


 
440,000.00₮
1 жил

Хуудасны тоо хязгааргүй
25 Бүтээгдэхүүн байршуулах боломжтой
Хөл хэсгийг өөрчлөх боломжтой
Сайтын вэб хөтөч буюу Browser -ийн таб дээр харагдах жижиг лого (favicon) оруулах боломжтой
Видео болон Аудио оруулах боломжтой
Хуудаснуудыг нууц үгээр хамгаалах боломжтой
Сайт дээр хайлт хийх боломжтой
100 хүртэлх тооны хэрэглэгч бүртгэх боломжтой