Виртуал сервер / VPS

KVM V1 SSD


Эхлэх:   88,000.00₮
Сараар

2 Cores

2 GB RAM

20 GB SSD Дискний хэмжээ

1 TB Дамжуулалт

KVM V2 SSD


Эхлэх:   132,000.00₮
Сараар

2 Cores

4 GB RAM

40 GB Дискний хэмжээ

1 TB Дамжуулалт

KVM V3 SSD


Эхлэх:   198,000.00₮
Сараар

3 Cores

6 GB RAM

80 GB SSD Дискний хэмжээ

2 TB Дамжуулалт

KVM V4 SSD


Эхлэх:   256,000.00₮
Сараар

4 Cores

8 GB RAM

120 GB SSD Дискний хэмжээ

2 TB Дамжуулалт