Програм хангамж, лиценз

Bitdefender - Internet Security


Эхлэх:   19'800₮
1 жил

Файлыг кодолж нууцлах систем
Анти-спам
Сайжруулсан. Эцэг эхийн хяналт
Вэб камер хамгаалалт
Сүлжээний хамгаалалт
Файл хамгаалалт /File shredder/
Тогтмол скан хийлт
Фишинг & цахим гэмт хэргийн эсрэг хамгаалалт
Wi-Fi хамгаалалт
Сайжруулсан. Нууц үгийн хамгаалалт
Сайжруулсан. Интернет банкны хамгаалалт
Аюулгүй файлууд
Сайжруулсан. Дэвшилтэт вирусны хамгаалалт
Сайжруулсан. Ухаалаг антивирус
Сайжруулсан. Ransomware хамгаалалт
Шинэ. Хувийн виртуал сүлжээ /VPN/
Шинэ. Хохирлоос урьдчилсан хамгаалалт


Bitdefender - Total Security


Эхлэх:   66'000₮
1 жил

iOS хамгаалалт
Android хамгаалалт
Mac хамгаалалт
Хулгайн хамгаалалт
Хамгаалалтын нэгдсэн хяналтын самбар
Сайжруулсан. Диск цэвэрлэгээ
Файлыг кодолж нууцлах систем
Анти-спам
Сайжруулсан. Эцэг эхийн хяналт
Вэб камер хамгаалалт
Сүлжээний хамгаалалт
Файл хамгаалалт /File shredder/
Тогтмол скан хийлт
Фишинг & цахим гэмт хэргийн эсрэг хамгаалалт
Wi-Fi хамгаалалт
Сайжруулсан. Нууц үгийн хамгаалалт
Сайжруулсан. Интернет банкны хамгаалалт
Аюулгүй файлууд
Сайжруулсан. Дэвшилтэт вирусны хамгаалалт
Сайжруулсан. Ухаалаг антивирус
Сайжруулсан. Ransomware хамгаалалт
Шинэ. Хувийн виртуал сүлжээ /VPN/
Шинэ. Хохирлоос урьдчилсан хамгаалалт