Имэйлийг түр зогсоох /suspend/


Сайн байна уу?
Бизнес имэйл хаяг түр зогсоох заавар хүргэж байна.

1. Та эхлээд www.datacom.mn сайтруу хандаж ороод НЭВТРЭХ товчыг даран өөрийн үйлчилгээ авахдаа бүртгүүлсэн имэйл хаяг нууц үгээ ашиглан нэвтэрч орно.


2. Та нэвтэрч орсоны дараа УДИРДЛАГЫН ТАЛБАР хэсэгт дахь Миний үйлчилгээ эсвэл УДИРДЛАГЫН ТАЛБАР хэсгийн доор байрлах Миний үйлчилгээ хэсгийн >> Миний авсан үйлчигээ төвчыг дарснаар таны авсан үйлчилгээнүүд гарч ирнэ.
3. Таны авсан үйлчилгээнүүд дотроос та бизнес имэйлийн /BIZ/ ард байгаа бүтээгдхүүн удирдах төвчыг дарна.

4. Бизнес имэйл Бүтээгдхүүн удирдах гээд орсоны дараа Үйлилгээ удирдах самбар гарч ирнэ тус самбар дээр Мэйл аккаунтуудаа удирдах товчыг дарж орно.

5. Энгээд имэйл аккаунтуудаа удирдах товчыг дарж орсоны дараа Имэйл аккаунтууд мөрийн ард байрлах дэлгэрэнгүй харах эсвэл баруун гар талд байрлах МЭЙЛ ХОСТИНГ УДИРДАХ
хэсгийн Аккаунтуудаа удирдах төвчыг дарж орон имэйл хаягнуудыхаа жагсаалтыг гарган түр зогсоох имэйл хаяган дээрх түр зогсоох төвчыг дарна.