Email Header харах


Хэрвээ таньд имэйл илгээх, хүлээн авахад асуудал гарж байгаа бол тухайн алдааны майлийнхээ header - bqu дараах алхамаар харах боломжтой.


Шинэ бизнес имэйл дээр header харах. 

1. Webmail - ээрээ нэвтрэх 

2. Inbox - руугаа орох 

3. Header харах email - ээ сонгох 


Selection_042.png?1427334839


4. Cонгосон мэйлийн баруун дээд байрлах тохиргооны тэмдэг дээр "View Source"  дээр дарахаад дараах цонх гарж ирнэ.


Selection_043.png?1427335800


5. Цонхонд гарж ирэсэн текстийг хуулаад notepad эсвэл word (ямар ч хамаагүй тест засварлагч программ ) дээр хадгалаад бидэнрүү илгээх илгээх. 
Microsoft Outlook дээр email header харах


1. MS Outlook программаа нээх

2. Тухайн алдааны имэйл сонгоод mouse - ныхаа баруун товчыг дарах

LFyYLAq.png?1427339815


3. Гарж ирсэн цонхны доод хэсэгт байрлах  "Internet Headers"  дотор байгаа текст мэдээллийг хуулаад notepad эсвэл word (ямар ч хамаагүй тест засварлагч программ ) дээр хадгалаад бидэнрүү илгээх илгээх. 


pi5lxAQ.png?1427339898 


  Хэвлэх