Central - дээр бүртгэл үүсгэх

Bitdefender Central places your local and network cybersecurity at your fingertips. Use it to control security for all your Bitdefender-protected devices, and to set up and manage Bitdefender BOX, the revolutionary smart home hub that secures your entire Wi-Fi network.
Лицэнз идэвхжүүлэх
Хэрэглэгч лицензээ худалдан авсныхаа дараа central.bitdefender.com - сайтаар орон мэйл хаягаа ашиглан хандах эрхээ үүсгэнэ.
ad7821d74c07898d3ebec293c4fd47581f1d8514d95bf0a234a1b1464b20fa7fa813ad9c99dc7054?t=be959f40ec391518b05270bfc4d83394
Хэрвээ та имэйл хаягаа ашиглан бүртгүүлэх бол формыг дараах байдлаар бөглөнө
 • FullName - Бүтэн нэр
 • Email address - Мэйл хаяг
 • Password : Нууц үг
 • Agree with the Terms and Use - ийг чаглтана
 • Create Account
Та бүртгэлээ дээр оруулсан нууц үгээ мартахгүйн тулд тэмдэглэж авна уу.
Бүртгэл үүсгэсний дараа дараах цонх гарж ирэх бөгөөд Get Started, Activate a Subscription - дээр дарна
2e0de572122189b729922ef737a6b206583ba3a20b6c21219a405435dd9c988438967024bdf51953?t=c64b8c82a3024cc9042a12a30a4524b1
58214b71202f4dfae4f4ee31c7d12721ddeb0393960aa511b4ac45218dff835c5fafbf5c8bf63dfa?t=bd5c1ad235d8e6111036c1f0e0056db3

Activate Code буюу худалдаж авсан лиценз түлхүүрээ оруулна
8fc88762434d14fa64d370fa811205f2dafc742bcaf4e8407b8ce4c110723f9795c7872945075a70?t=65083d485a66a26634f84846c49dbd24
Таны оруулсан лиценз түлхүүрт харгалзах бүтээгдэхүүн  цэсэн дээр дарахад дараах байдлаар харагдана
97bb5b5976291975b1f741c9a9ec12057f743d7a5c708181411f12a938ffe31acb1d3f659277ff14?t=a6bf87b9c99b6a3b8000f49d881e916f
Лиценз идэвхжүүлсэнийхээ дараа та үргэлжлүүлэн дараах зааврын дагуу ямар төхөөрөмж дээр суулгахаас шалтгаалан зааврыг дагана уу

Онлайн - р татаж суулгах

Online - суулгах дараалал нь та өмнө үүсгэсэн central account - аараа дамжуулан суулгагч програм татаж авах бөгөөд энэ нь интернетээс ойролцоогоор ~500MB хэмжээтэй үндсэн Bitdefender - ийн суулгац татдаг болно. Таны интернет хурдаас шалтгаалан энэ нь ойролцоогоор 10-30 мин зарцуулна
56d034fbf8292518c4a113fc7ceb7a34076bddbcb0e8a493bd6a9e0e62d8e8a0cb9588f6b3d8ad8a?t=809e41f6c8d82e04b7dcc8ff4529cff4

Бүтээгдэхүүнээ сонгоно
a8df5fa66b32a4ed98358ecbb20b5f23bed479631513db00ae6ba4392e9d46b285e7d932ae88a459?t=c6aac9c37846111ce41d229932e89266

  f9bb56d328cb14a436b064fa051ad52cf9aa6eec9edaa828177f1d93c7b6e76f1e57e1255ca6e857?t=81a5fc074adc045df72c35b8fc3b7c50
  Аль нэг сонголтыг дарах үед Интернет хөтөчийн зүүн доод хэсэгт
  bitdefender_windows* файл татагдана.

  9d9d70cfad63a1269f95f0bb732d11f7933e547f00a27913783bd0839dfeab1fb15a89cc22f88302?t=ec5266d2f6185d22d2f2e725c825a30a

  Таталт 100% дууссаны дараа I read and accepted Subscription Agreement буюу үйлчилгээний нөхцөлийг урд чагтлаад INSTALL.
  таны компьютер дээр одоогоор суусан вирусны эсрэг программ Байвал эхлээд UNINSTALL хийхийг санал болгоно.
  Програм алдаа гаралгүй бүрэн суусны дараа доорх төлөвтэй харагдана.
  8.jpg
  9.jpg
  10.jpg