1. Gmail - Settings - Accounts and Import тохиргооны хэсэгрүү холбоосоор орно
https://mail.google.com/mail/u/0/#settings/accounts

2. Check mail from other accounts: хэсэг дээрх өөрийн байгууллагын имэйлийн ард Edit Info товч дээр дарна.

951912a9fc2d77f803f00eee917101c69c1ccee1?t=13528bf33160f572d7a73ba5e61e4ef7
3. Гарж ирсэн цонх дээр хуучин Бизнес Имэйл хаягын нууц үг болон серверийн мэдээллийг дараах байдлаар сольж тохиргоог хадгална

Password : таны оффис имэйл аккаунтын нууц үг
POP Server : pop.mail.mn

27a164ae52b13a00e172a846c8fef0ffc6aea4bd?t=5e8ad85a43b3d09e9b75fad63dc73ad2
4. Үүний дараа имэйл илгээх хэсгийн тохиргоо болох Send mail as: хэсгийн ард өөрийн байгууллагын имэйл хаяг дээр Edit Info товч дээр дарна 
e0c3f4534897ba90fdd8aa7ed8a558004b652cfe?t=a34ee6be8a86f6c6939570c37be5a144
Гарж ирсэн цонхноос Next Step дараад дараах тохиргоонуудыг сольж хадгална.

2e0d8808209131f34fe69a33d51e70b517359ae6?t=31a56689d6c47c5f3f53a3b2fca5d4fa
SMTP Server: smtp.mail.mn
password : таны оффис имэйл хаягын нууц үг

48fa62ad9bafe87a43d0681f38bec49a48daba90?t=4ff09c053943d01ac8f3c5879e4c500b