[] Оффис имэйлийг Android утас дээр тохируулах - ДАТАКОМ ХХК

Оффис имэйлийг Android утас дээр тохируулах


Android үйлдлийн системтэй утас дээрхи Email application дээр оффис имэйлийг хэрхэн тохируулах зааврыг танд хүргэе.
Та утасныхаа Email application руу орно.
ed77b748db3c76111af0ba522d1e7935ecec8248?t=bb4504637621dad7075fc70ac67e1088

Set up Email хэсгээс Other товч дээр дарна.
ae9b29b83ec417f3d7963626cdd0ab506222fd74?t=d5b320bc5115a13d91e686c16a8522bf

Тухайн шалгах гэж байгаа имэйл хаяг болон нууц бичээд Manual setup товч дээр дарна.
cf3587a0431ae05f8fea42294086e5739b94f696?t=aba081aa1944ce6cd33dfb5faf35282d

Select account type хэсгээс IMAP account-г сонгоно.
013df64b0a5a5974d0487170f8765fb4ba45c2c1?t=54fbb26907bd0bd059445aeb588b07c2

Гарч ирэх цонх дээрээс Account хэсэг дээр
Email address хэсэгт имэйл хаягаа бүтнээр бичнэ.
User name хэсэгт имэйл хаягаа бүтнээр бичнэ.
Password хэсэгт имэйлийнхээ нууц үгийг бичнэ.
673931c39add504a6deb318281447950355c8ccb?t=f7b3b14991a448f3227d67d20cdf782f

Incoming server хэсгийг тохируулахдаа
IMAP server хэсэгт imap.mail.mn гэж бичнэ.
Security type хэсгээс SSL сонгоно.
PORT автоматаар 993 болно.
7f0a5d9d4cb34cf06386e50fd9073c74fa8da66a?t=dd07189d732c65c1dbe1bd2a567fbdbd

Outgoing server хэсгийг тохируулахдаа
SMTP server хэсэгт smtp.mail.mn гэж бичнэ.
Security type хэсгээс SSL эсвэл TLS сонгоно.
PORT автоматаар SSL сонгосон үед 465, TLS сонгосон үед 587 болж өөрчилөгдөнө.
Require authentication to send emails ON буюу идэвхитэй болгоно.
User Name хэсэгт имэйл хаягаа бүтнээр бичнэ.
Password хэсэгт имэйлийн нууц үгээ бичнэ.
3f3dc2d57bd9c14b8ca73b295e47eefe7e91c133?t=2f085ac407da7ded00d3fde2dc28c35c

Дээрхи бүх мэдээлэлээ зөв оруулсан бол хамгийн сүүлд нь Sign in товч дээр дараад имэйлээ шалгах боломжтой болно.
7ddd1dd4b134f65f82d02ef80e7c42fa09afc62a?t=89ae11a7ac15c83b8293776183775e28