Оффис Имэйлийг IPhone дээр тохируулах.

Видео заавар үзэх


Та эхлээд утасныхаа Settings буюу ерөнхий тохиргоон дотроос Password & Accounts цэсруу ороод Add Account товч дээр дарна.

491fb9a068aba3c68b490df79b577d19b9985d93?t=a3a37851e4080e00e14a50599e42b61b
1.PNG
2.PNG

Other товч дээр дарж ороод Add Mail Account сонголтыг дараах талбаруудыг бөглөнө.
Name хэсэгт өөрийн нэр, 
Email талбарт тохируулах гэж буй өөрийн мэйл хаягаа бүтэн бичээд, 
Password хэсэгт нууц үгээ бичнэ. 
Description хэсэгт товч тайлбар бичиж болно. 


Next товчийг дарж цааш үргэлжлүүлье.

acf2d99420368e4f7a295d77cab60352e957cf9b?t=2966d1c6e78720c21efc58ba4604ed5b
Мэйл хүлээн авах сервер буюу incoming mail server 
Мэйл илгээх сервер буюу outgoing mail server-ийн тохиргоог хийе.

Incoming:
Host name хэсэгт imap.mail.mn hostname-г бичнэ.
User name дээр өөрийн имэйл хаягаа бүтэн бичнэ.
Password хэсэгт мэйлийн нууц үг бичигдсэн байна.

Outgoing:
Host name хэсэгт smtp.mail.mn бичнэ.
User name дээр өөрийн имэйл хаягаа бүтэн бичнэ.
Password хэсэгт мэйлийн нууц үгээ бичээд,


e973ddf8434945e4ffbce57e1d1fcd77423010a0?t=260fd2b84c93337d9e0432de54c74f22


Next товчийг дарж үргэлжлүүлнэ. Мэйл хаягийг зөв тохируулсан эсэхийг шалгаж дууссаны дараа Save товчийг дарж имэйлийн тохиргоог хадгална.

a57fa6260c378de16e0a19d992b17b020e634901?t=57b936aac80de3716bf3248a7d8c9920

Тохиргооны хэсгээс гараад утасныхаа Mail application руу орж Mailboxes хэсгээс тохируулсан имэйлрүүгээ хандаж орно.
b0fcb4765bb9a05b0b60d17d6f9409eb6a4ff787?t=63420d57bb031d09ff3bedbbac99c20a