Оффис имэйл дээр blacklist болон whitelist тохируулах заавар хүргэе.

Та whitelist тохируулсанаар итгэмжлэгдсэн харилцагчийн имэйлийг хүлээн авахаас татгалзах, спам хавтас хүлээн авах гэх мэт асуудлуудаас сэргийлэн inbox хавтасд найдвартай хүлээн авах тохиргоо хийх боломжтой юм. Хэдийгээр whitelist-д тохируулсан ч имэйлийн аюулгүй байдлын сервесүүд тус жагсаалтад байгаа хаягнаас ирж байгаа имэйлийн header file-г шалган ажилладаг. 

Харин blacklist тохируулсанаар луйврын болон спам имэйлүүд мөн имэйл хүлээн авахаас татгалзах мөн имэйл, домэйн нэрийн мэдээллийг оруулан blacklist тохируулсанаар шаардлагагүй имэйлүүдийг хүлээн авахгүй байх боломжтой.  Мөн та спам гэж үзсэн имэйлийг webmail дээрхи report spam боломжыг ашигласанаар автоматаар blacklist-д нэмэх боломжтой. Report spam хийж байгаа зургийг доорхи хэсгээс үзнэ үү.

71c05697589c56632f2c003d622cb68a716428a2?t=f5ba0364ae4487b75208e360e7536712
 


WHITELIST болон BLACKLIST тохируулах
Та https://cp.mail.mn/ холбоосоор орж имэйл хаягын удирдлагын хэсэгрүүгээ өөрийн имэйл хаяг нууц үгээ оруулсан нэвтэрнэ.

d1f42511a010a7b8c30801e1763a094e518b98e8?t=1cdc76cb28f696a8e947303e74030402


WHILTELIST


1. Нэвтэрч орсоны дараа FILTERING цэсний whitelist  хэсэгрүү орон NEW WHITELIST товчыг дарна.

5b35f42477912e44d23de948b195aface37bd9bd?t=d583596a60975ec7d7157837725d567a
09be9567e4c1fef78e924575cd11be6868947aef?t=156002351a7fffb32f82a3226aa1136d2. NEW WHITELIST товчыг дарсаны дараа whitelist нэмэх тохиргооны хэсэг нээгдэх бөгөөд тохируулах мэдээллээ бичнэ.
Жишээ нь sales@datacom.mn хаягнаас ирэх имэйлүүдийг найдвартай хүлээн авна гэж үзвэл.
Check Spam: No = sales@datacom.mn хаягнаас ирэх имэйлийг спам эсэхийг шалгахгүй 
Check Virus: Yes = sales@datacom.mn  хаягнаас ирэх имэйлийн вирусыг шалгана.
Ignore SPF: No =  sales@datacom.mn хаягнаас ирэх имэйл албан ёсны серверээс ирж байгаа эсэхийг шалгах тохиргоог алгасахгүй гэсэн тохиргоонуудыг хийнээр нэмнэ whilteist-ээ үүсгэнэ.
2ee85704cf08d36f0957f3e1caca449182f39816?t=3fc79881ef3369f8043da14fcae77658
de83d367ea4ef3dbd5090468019c8b036baa96e8?t=02e9cfd4ef15228d34101a8865e051efBLACKLIST 
1. Нэвтэрч орсоны дараа FILTERING цэсний blacklist хэсэгрүү орон NEW BLACKLIST товчыг дарна.
46f5e5deef1963d3072a09ee6a9e289d9017c492?t=2e56d81bae6a823b824ea2ced5a063b3
afaaee82b6c4663fc063347f0c793eda57d5c8c2?t=55d4ceb9bca04f81e03fd40e41e1762b


2. NEW BLACKLISTтовчыг дарсаны дараа blacklist нэмэх тохиргооны хэсэг нээгдэх бөгөөд тохируулах мэдээллээ бичнэ.

adba1431080f4773713e81711d6179d0c48410c5?t=5ebe7c576e554acf009021391b3c2dfc
bdcce46bb29ccec3ec19b2646a749ed1f29a1c25?t=d3b4fd0e07bd57f101660811a3fb8553FILTERING 
Whitelist болон Blacklist хэсгийг тохируулсаны дараа тус жагсаалтуудад холбогдох сервесүүдийн тохиргооны хэсгийг тохируулах боломжтой.


9d371c9a05693789593bf983f7bc564872262289?t=057b1f81bd862f47a399012438b397ad