Тухайн имэйл хаягуу орно. Баруун талын дээд хэсэгт байрлах өөрийн Account дээрээ дарна.
ebd26f1494ef4a7c703815a229d5f006f9e0ac00?t=a385a25fdfe63317230569ea97973f13

Гарч ирэх хэсгээс User Settings дээр дарж орно.
55330d50888767f946cb0ded37a71c0c7c002652?t=ee4592ae00f7741b6bd59ab82263dbac

Эсвэл домэйн нэрнийхээ админ эрхээр орсон тохиолдолд имэйл хаяг ард байх товч дээр дараад Удирдлагын панел дээр дараад орж болно.
8348767583f5aaf0f59ddacb231d2988c066bf2a?t=7de3cc5d34f02c21f5eae6dbcc4c95a6

Тухайн хэрэглэгчийн тохиргооны хэсэгт байрлах 2FACTOR AUTH товч дээр дарна уу.
89977b6a24406d15900491a81c973b01f51e4ceb?t=d233b33236de0c49fb9a7ed3f13c2cfd

TWO FACTOR AUTHENTICATION хэсгээс идэвхижүүлэхийг (Enabled) сонгоод хадгалах (Save) товч дээр дарна.
bc71e07a94e914faca63253f06ba9bbf4ed745ab?t=fc10bd87d7a9f3bc9469e83172b437e8

Тухайн гарч ирсэн хэсгээс NEXT товч дээр дарна.
11129d9826955cabcf914b4acd9739e04e2154ef?t=f0ab69d6c8a997ee947f64cd83145559

Та тухайн утас OTP буюу One Time Password -н ямар нэг application суулгасан байх хэрэгтэй. Жишээ нь: Google Authenticator
QR code-г OTP application уншуулахаар таньд 6 эсвэл түүнээс олон оронтой тоо үүсгэж гарч ирнэ. Тухайн гарч ирсэн тоог нь Challenge хэсэгт оруулаад Save товч дээр дарж хадгална.
c687b963202e59f24d11a27daf1435863eae4b50?t=e681d8564c91ac92dec3611687b2c55a

Хадгалсаны дараа доорхи мэдээлэл гарна.
f45e422371f9e6ac2c2543d9026e700dc77bcd6c?t=c80f88f9323ae17375f5b7ad0c56ea4b

Мөн өөрийнхөө интернетийнхээ гадаад айп хаягынхаа мэдээлэлийг Known IPs хэсэгт оруулаад тухайн сүлжээнээсээ two-factor authentication-гүйгээр шууд хандах боломжтой.
4d0cab49838bc0ba4b76de836780fb4f6dc800d7?t=7ba044a1adeb6faa2a47d04a9a6328f5

Тухайн two-factor authentication ашиглаж орохдоо WEBMAIL,SMTP, POP, IMAP оруулахдаа тухайн имэйлийнхээнууц үгийг оруулаад араас OTP applicationдээрхи 6 оронтой тоог хандаж орно. Жишээ нь:  
Таны имэйл хаяг: admin@example.mn
Таны имэйлийн нууц үг: Password!@# 
OTP код: 123456 
Username хэсэгт: admin@example.mn
Password хэсэгт: Password!@#123456 гэж бичээд хандаж орно.
a09e65c06b5b57373a9e9001bc1f016298dac7af?t=08d0a601b74e55af59dbaf46ee539889