Та өөрийн вэбийн CPANEL систем руу орох гэхээр "IP address has changed" гэж гарч ирээд байвал энэ нь таны интернэтийн гарцын IP хаяг үргэлж солигдож байгаа гэсэн үг ба CPANEL систем нь үүнийг аюултай IP хаяг гэж ойлгон таныг цааш нэвтрүүлэхгүй. 
Энэ асуудал ихэвчлэн өндөр хурдны интернэт болон гурвалсан үйлчилгээ ашигладаг хэрэглэгчидэд тулгардаг асуудал юм. Тиймээс таньд дээрх асуудал тулгарвал та өөрийн ISP-д хандан  IP хаягаа шалгуулах хэрэгтэй ба эсвэл аль болох тогтмол  IP хаягтай ISP -с CPANEL систем руу хандан орно уу!