Та эхлээд cPanel-руу хандсан байх хэрэгтэй. Хэрхэн хандах зааварыг энэ линк дээр дарж үзнэ үү.
cPanel үндсэн цонхны "DATABASES" хэсгийн "Mysql Databases" товч дээр дарна.

d482f88e48e3ad149dbbaee1dfb7b82fd1e02d16?t=617e36a70088b0c58d173416718e6deb

"Create New Database" хэсгийн "New Database" цонхонд үүсгэх гэж байгаа өгөгдлийн сангийн нэрээ өгөөд "Create Database" товч дээр дарна.

d9000a4313edc9e33515358836bf6be062108e55?t=0e41356859a5f6ca5088cf104ec9ca77

Өгөгдлийн сан хэрэглэгч үүсгэхдээ "Mysql Users Add New User" хэсгийн "Username" цонхонд хэрэглэгчийн нэрээ өгнө.
"Password" болон "Password Again" цонхонд нууц үгээ оруулана. Нууц үг үүсгэхдээ тоо, тусгай тэмдэгт, том жижиг үсэг холилдсон 6 дээш тэмдэгт оруулах хэрэгтэй.

211876723a939d4750fbafe77f57c977c58ec839?t=0fd885718312b7344c2762e3291c7813

"Password Generator" товч дээр дараад тоо үсэг тусгай тэмдэгт холилдсон нууц үг автоматаар үүсдэг байгаа.

d36b5c29b0f69afb769f72803752e60547d3c2c4?t=402b7942ca15b5ced16d2a120bb07a9c

"I have copied this password in a safe place." сонгоод "Use Password" товч дээр дараах нууц автоматаар хуулагдана.
"Create" товч дээр дарна.


a691daa46ce84c2e2c0ddbff151ae8da6b1b973c?t=fd0b42f8c4d191e5e44035ef68804ecd
Өгөдлийн сан болон өгөгдлийн сангийн хэрэглэгчээ хооронд холбох хэрэгтэй.
"Add User to Database" хэсгээс тухайн "User" хэсгээс өгөгдлийн сангийн хэрэглэгч "Database" хэсгээс тухайн хэрэглэгчтэй холбох өгөдлийн сангаа сонгоод "ADD" товч дээр дарна.
244fb2d13d8d36b360ba23a4858eef1bb00fc659?t=bbdc7a0914e6c314662c38bc638b0469
Гарч ирэх цонхноос тухайн өгөгдлийн санд хэрэглэгчийн хандах эрхийг тохируулж өгнө.
"ALL PRIVILEGES" сонгоод "Make Changes" товч дээр дарна.
a54e6cbf1d481156520ec838c9bcd658d53ffe70?t=7567e081570625cd7a303d70efad50a2
Өгөгдлийн сан болон хэрэглэгчийг холбогдсон шалгахдаа "Current Databases" хэсгээс харах боломжтой.

f5d65e82482630fd64ed73f3a1afc636798b335a?t=ff611f7f56937d9647481051b50701e9