Та эхлээд www.datacom.mn сайтад хандаж орно.

f2981219e94371b08ed53eeae4d97a6511eed5d8?t=79a0e3d7e124456fd5f95a22d88c8ac2

Хандаж орсоныхоо дараа баруун дээд буланд байрлах "НЭВТРЭХ" товч дээр дарж өөрийн үйлчилгээ авахдаа бүртгүүлсэн имэйл хаяг хэрэглэгчийнхээ нууц үгээ ашиглан удирдлагын панельдаа нэвтэрч орно.

5722170aa5e3e01584a86b67018639d35a925c61?t=3419b1e9fd538f306b1e91b3c927e335

Нэвтэрч орсны дараа удирдлагын талбарын үндсэн хэсэгт байрлах ногоон өнгийн "Миний үйлчилгээ" хэсгийн товч дээр дарснаар таны авсан үйлчилгээнүүд гарч ирнэ.

c6c65593052809b4a1a16fcafc9eb1a418bf29ff?t=9ef533c32e0940f6f612c78ac156f1b4

Дээрхи үйлчилгээнүүд дотроос тухайн авсан хостын үйлчилгээний ард байгаа тохиргооны удирдлага товч дээр дарна.

522634f2d09a3d877334a368c09c5bb01a748096?t=0275996b0ce461e58ce884fa5943eb65

Гарч ирэх цонхны "Control Panel" хэсгийн "Web Hosting" товч дээр дараад cpanel руугаа хандаж орно.

367170ded7546fa1c471f27fb237ea422615a15c?t=3d038f794663aca6105368857f7930df

Энэ товч дээр дарнаас хэрэглэгчээс ямар нэг cPanel нэр болон нууц үг асуухгүйгээр орно.

Хэрэв та cPanel-хаа нэвтрэх нэр болон нууц үгийг мэдэж байвал интернет хөтөч дээрээ өөрийнхөө домэйн нэрээ бичээд хойшоо налуу зураас cpanel гэж бичээд орно.
Жишээ нь: http://www.test.mn/cpanel

bc0477b7ddceb3e6c3f3b73d84b95e27d6677ddb?t=7264f60dc62e9769e2652052dc8d8edf

Гарч ирэх хэсгийн "Username " хэсэгт cPanel нэвтрэх нэр, "Password" хэсэгт cPanel нууц үгээ оруулаад "Log in" товч дээр дарна.

ad97382b4eb2b7c75da18cde323394a234020308?t=63ef2f2882eb00364e42ed9698caa7f6

2ec7ed7d699b5b185c1ba826b6ecb994ef758de4?t=eaf17b98ec0ad08bcd03c1ec3b25d758