[] Байгууллага дээр НӨАТ-ын баримт авах заавар - ДАТАКОМ ХХК

Байгууллага дээр НӨАТ-ын баримт авах заавар


Сайн байна уу?

Танд НӨАТ-ын баримт байгууллага дээр авах заавар хүргэе.

Юуны өмнө datacom.mn сайтад хандан Хэрэглэгчийн панель руугаа нэвтэрч орно.

2e08fb37bfa124df2df9ef5ef84a48e0d350b360?t=c01ba616034bd66cf01e095ff2cf65c4


Нэвтэрч орсны дараа дэлгэцийн зүүн талд Төлбөр тооцоо хэсгийн Нэхэмжлэл, НӨАТ дээр дарна.

2cff2f209125940840b59aaf2186035fd002d5f3?t=a6886409ae4545a89bd8b89d36b28026


Энд таны бүртгэл дээр үүссэн нэхэмжлэлүүд харагдана.
НӨАТ баримт авах гэж байгаа нэхэмжлэл дээр байрлах НӨАТ баримт товч дээр дарна.

75e0827b9bbbc312cf35ec831ff3fbfc5db149ed?t=8e03a4891509495595f6b558b99785db

Хувь хүн болон Байгууллага гэсэн сонголтууд гарч ирсэн байна.

a0c0b1b20789749d9bb2eaa8961acb6c1df36d39?t=db75491f64e1803995b5758a7c91f58e


НӨАТ-ын баримтаа байгууллага дээр үүсгэх гэж байгаа учир Байгууллага гэдгийг сонгоно.
Тухайн байгууллагын регистерийн дугаарыг оруулж баримт авах товчийг дарсанаар автоматаар НӨАТ-ийн баримт шивэгдэх болно.

74f1ca673aa064a68cfcd8cd18e9c89eb2a3f582?t=08da5c95748b13c9a00c890579acaf1f

Та байгууллагын РД, мөнгөн дүнгээ хянаарай.

8b96a678e6196075f7d1ab905242b485c7d5834d?t=ba1f69357e25008668e995f0de48e909

Анхаарал тавьсанд баярлалаа.