Мэдлэгийн сан

Windows IIS дээр CSR үүсгэх  Хэвлэх

Windows IIS хэрхэн CSR үүсгэх
  1. START цонх дээр дараад Administrative Tools руу сонгоно, Эндээс Internet Information Services (IIS) Manager руу орно.
  2. Серверийн нэрдээр дарна.
  3. Үндсэн menu гээс SSL Certificates дээр хоер дарж ороод баруун дээд "Actions" хэсэг дээр "Create Certificate Request." луу орно.
  4. Үүний дараа Request Certificate wizard гарж ирэх бөгөөд дараах мэдээллийг бөглөнө

- Common Name: бүрэн тодорхойлогдсон домэйн нэр байна. Жишээ нь example.mn, login.example.mn, mail.example.mn store.example.mn гэх мэт SSL суух хостын хаяг
Хэрвээ та Wildcard - төрлийн SSL авсан бол *.таныдомэйннэр.tld байна 
- Organization: Хуулийн дагуу бүртгэгдсэн бизнэсс явуулж буй байгууллагаын нэр байна Хэрвээ та хувь хүнээр бүртгүүлсэн бол үндсэн эзэмшигчийн нэрээ бичиж болно 
- Organization Unit: Дэд байгууллага бичиж болно Жишээ нь IT Depth of Company
- City or Locality: Байршил, болон хотоо бичнэ
- State or Province: Муж, Аймаг
- Country: Хоер үсгээр илэхрхийлэгдэх улсын код байна. Жишээ нь монголд  : MN
5. Next товчыг дараад дараагийн цонх дээр  "Cryptographic Service Provider Properties"  г 2048 bit тэй хамт сонгоно
6. Дараагийн цонх дээр CSR - ээ хаана хадгалах замаа зааж өгнө

Үүсгэсэн CSR - аа тект засварлагчаар нээгээд доторх мэдээллийг хуулж авна 
Хэрэглэнчий удирдлагын панелаар ороод SSL Certificate хэсэг дээр "Issue Certificate дээр дарж хуулж оруулаад "issue" дарна. 

Таниас мэйл хаяг асуух бөгөөд 

Домэйн нэр дээр бүтгэлтэй хаяг аль эсвэл дараах хаягуудаас аль нэг нь байж болно 

admin@таныдомэйннэр.tld
administrator@@таныдомэйннэр.tld
webmaster@таныдомэйннэр.tld
hostmaster@таныдомэйннэр.tld

Энэ хариулт танд асуудлаа шийдэхэд тусалж чадсан уу?

Холбоотой нийтлэлүүд

Apache, OpenSSL / Nginx дээр CSR үүсгэх
Certificate Signing Request (CSR) гэж юу вэ? Certificate Signing Request (CSR) гэдэг нь тухайн...
Certificate Signing Request (CSR) гэж юу вэ?
Certificate Signing Request (CSR) гэдэг нь тухайн SSL Certificate суух сервер дээр үүсээд SSL...
SSL Сертикикат - аа issue хийх
  Өмнөх заавар дээр хэрхэн CSR үүсгэх талаар үзсэн бол одоо бид Issue certificate хийх үзэх...