Мэдлэгийн сан

  Мэдээллүүд

Certificate Signing Request (CSR) гэж юу вэ?
Certificate Signing Request (CSR) гэдэг нь тухайн SSL Certificate суух сервер дээр үүсээд SSL...
SSL Сертикикат - аа issue хийх
  Өмнөх заавар дээр хэрхэн CSR үүсгэх талаар үзсэн бол одоо бид Issue certificate хийх үзэх...
Apache, OpenSSL / Nginx дээр CSR үүсгэх
Certificate Signing Request (CSR) гэж юу вэ? Certificate Signing Request (CSR) гэдэг нь тухайн...
Windows IIS дээр CSR үүсгэх
Windows IIS хэрхэн CSR үүсгэх START цонх дээр дараад Administrative Tools руу сонгоно, Эндээс...