Мэдлэгийн сан

  Мэдээллүүд

Домэйн нэрийн Name server өөрчлөх
Сайн байна уу?Name server тохируулах заавар хүргэж байна. 1. Та эхлээд www.datacom.mn сайтруу...
Домэйн форвард
Сайн байна уу?Домэйн форвард тохируулах заавар хүргэж байна. 1. Та эхлээд www.datacom.mn сайтруу...
Дэд домэйн үүсгэх
Сайн байна уу? Дэд домэйн үүсгэх заавар хүргэж байна.1. Та эхлээд www.datacom.mn сайтруу хандаж...