Мэдлэгийн сан

 Ангилалууд

 Бизнес имэйл админ 10
Админы гарын авлага (хэрэглэгч үүсгэх, устгах гэх мэт)
 Бизнес имэйлийн хэрэглэгч 18
App suite Webmail interface