Viewing articles tagged 'csr'

 SSL Certificate гэж юу вэ ?

 Apache, OpenSSL / Nginx дээр CSR үүсгэх

Certificate Signing Request (CSR) гэж юу вэ? Certificate Signing Request (CSR) гэдэг нь тухайн...

 Windows IIS дээр CSR үүсгэх

Windows IIS хэрхэн CSR үүсгэх START цонх дээр дараад Administrative Tools руу сонгоно, Эндээс...