База на знаења

 Категории на прашања

  Прашања

.MN​ ​ДОМЭЙН​ ​НЭР​ ​БҮРТГЭЛИЙН​ ​ЖУРАМ
.MN​ ​ДОМЭЙН​ ​НЭР​ ​БҮРТГЭЛИЙН​ ​ЖУРАМ 1. ЖУРАМ 1.1 Домэйн нэр бүртгэх, сунгах, түдгэлзүүлэх,...