Мэдлэгийн сан

Apache, OpenSSL / Nginx дээр CSR үүсгэх  Хэвлэх

Certificate Signing Request (CSR) гэж юу вэ?

 Certificate Signing Request (CSR) гэдэг нь тухайн SSL Certificate суух сервер дээр үүсээд SSL Certificate олгогч үндсэн байгууллагаруу илгээгддэг шифрлэгдсэн хүсэлт юм

Дотроо дараах мэдээллийг агуулна 

Байгууллагын мэдээлэл 
Эзэмшигчийн мэдээлэл
Мэйл хаяг 
Улс, Хот
common name буюу SSL суух хост серверийн домэйн нэр гэж ойлгож болно. жишээ нь : *.example.mn, www.example.mn, example.mn гэх мэт 

1. Энэхүү хичээлээр бид хэрхэн Apache болон Nginx сервер дээр CSR үүсгэх талаар үзнэ 

openssl комманд нь сервер дээр CSR үүсгэхэд ашиглагддаг.

1. Серверлүүгээ SSH хандалтаар нэвтэрнэ
2. Дараах коммандыг дуудна 

example.mn - нийг өөрийн домэйн нэрээр орлуулна уу

openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout example.key -out example.csr

3. Шаардлагатай мэдээллүүдийг бөглөнө

- Common Name: бүрэн тодорхойлогдсон домэйн нэр байна. Жишээ нь example.mn, login.example.mn, mail.example.mn store.example.mn гэх мэт SSL суух хостын хаяг
Хэрвээ та Wildcard - төрлийн SSL авсан бол *.таныдомэйннэр.tld байна 
- Organization: Хуулийн дагуу бүртгэгдсэн бизнэсс явуулж буй байгууллагаын нэр байна Хэрвээ та хувь хүнээр бүртгүүлсэн бол үндсэн эзэмшигчийн нэрээ бичиж болно 
- Organization Unit: Дэд байгууллага бичиж болно Жишээ нь IT Depth of Company
- City or Locality: Байршил, болон хотоо бичнэ
- State or Province: Муж, Аймаг
- Country: Хоер үсгээр илэхрхийлэгдэх улсын код байна. Жишээ нь монголд  : MN

4. Үүсгэсэн CSR - аа тект засварлагчаар нээгээд доторх мэдээллийг хуулж авна 

5. Хэрэглэнчий удирдлагын панелаар ороод SSL Certificate хэсэг дээр "Issue Certificate дээр дарж хуулж оруулаад "issue" дарна. 

6. Таниас мэйл хаяг асуух бөгөөд 

Домэйн нэр дээр бүтгэлтэй хаяг аль эсвэл дараах хаягуудаас аль нэг нь байж болно 

admin@таныдомэйннэр.tld
administrator@@таныдомэйннэр.tld
webmaster@таныдомэйннэр.tld
hostmaster@таныдомэйннэр.tld

Энэ хариулт танд асуудлаа шийдэхэд тусалж чадсан уу?

Холбоотой нийтлэлүүд

Windows IIS дээр CSR үүсгэх
Windows IIS хэрхэн CSR үүсгэх START цонх дээр дараад Administrative Tools руу сонгоно, Эндээс...
Certificate Signing Request (CSR) гэж юу вэ?
Certificate Signing Request (CSR) гэдэг нь тухайн SSL Certificate суух сервер дээр үүсээд SSL...
SSL Сертикикат - аа issue хийх
  Өмнөх заавар дээр хэрхэн CSR үүсгэх талаар үзсэн бол одоо бид Issue certificate хийх үзэх...