Мэдлэгийн сан

 Ангилалууд

 GSuite Админ 1
Admin Console гарын авлага
 GSuite Хэрэглэгч 0
Gmail, Drive, Docs app - уудын гарын авлага