SSL Сертификат

SSL Сертификат нь вэб сервер болон хэрэглэгчийн хооронд дамжиж буй мэдээллийг тусгай кодчилолоор нууцлан баталгаажуулалт хийх үйлчилгээ юм. Таны вэб сайтын хэрэглэгчийн чухал тоо баримт, мэдээллийг нууцалж илүү итгэлцэл бий болгоно.

Positive SSL


 
112,200.00₮
1 жил

Домэйн баталгаажуулна

1 домэйн нэр

2 өдрийн дотор баталгаажуулна

Comodo SSL


 
184,800.00₮
1 жил

Домэйн баталгаажуулна

1 домэйн нэр

2 өдрийн дотор баталгаажуулна

Positive SSL Wildcard


 
290,400.00₮
1 жил

Домэйн баталгаажуулна

1 домэйн нэр + бүх дэд домэйн

2 өдрийн дотор баталгаажуулна

EV SSL


 
633,600.00₮
1 жил

Extended-validation
1 domain
Trusted Green address bar