Дундын серверийн багц

1GB Линукс Веб байршуулах


Починаючи від   99,000.00
Щорічно

1 домэйн нэр холбох

1 GB багтаамж

10 GB өгөгдлийн урсгал

Төлбөр хамгийн багадаа 1 жилээр тооцогдоно

20GB Линукс Веб байршуулах


Починаючи від   132,000.00
Щорічно

Төлбөр хамгийн багадаа 1 жилээр тооцогдоно


1 домэйн нэр холбох

20 GB багтаамж

200 GB өгөгдлийн урсгал

100GB 20GB Линукс Веб байршуулах


Починаючи від   158,400.00
Щорічно

Төлбөр хамгийн багадаа 1 жилээр тооцогдоно


1 домэйн нэр холбох

100 GB багтаамж

1000 GB өгөгдлийн урсгал